Monday, February 21, 2011

புதுக்கவிதை

நீ வருகிற வழியில் 
கனவுகள் நிரப்பி 
காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன்
பொருள் மாறாத புதுக்கவிதையாய். . . .
நீ வந்து பொருள் அறிகிற அவ்வேளை 
மலரக் கூடும் என் கவிதை 
உன் இதயத்தின் பக்கத்தில். . .
வெறும் வரிகள் வாழ்வு பெறும் அந்நேரம் 
நெகிழக்கூடும் காதல்!!

ஆசிர்வாதம்

பாதைகள் பல மாறி
பயணங்கள் பலவாகிப் போனாலும் 
எப்போதும் என்னோடிருக்க 
ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது 
தனிமை!!

Monday, February 14, 2011

காதல் மட்டும் . . .

உன்னவளாய் இருக்கையிலே 
உன் தாயுமாய் உணர்கிறேன். . 
தலை கோதும் விரல்களை 
நீ அழுத்தி பற்றும் நொடி 
விளக்கி விடுகிறது 
ஆயிரம் காவியங்கள் விளக்க முடியா  காதலை!!

****************************

கீதம் அகன்று வெறும் வரிகளாய் நீளும் பாடல்களும். . 

வெறும் வினாடிகளின் நீட்சியாய் நாட்களும். . .
கனவுகளற்ற மஞ்சள் வெயில் மாலையும். . .
அர்த்தமற்ற வார்த்தைகளின் தொகுப்பாய்  கவிதைகளும். . .
உள்மனதில் ஒட்டாமல் உதட்டோடு உறவாடும் புன்னகைகளும். . 
மழை நனைத்த ஒரு வழிப் பாதையில் எண்களின் நினைவுகளும். . .
உன்னை நீங்கிவிட்ட 
என் அடையாளங்கள்!! 


*************************************

பிரிந்து போன உன் நினைவுகள் 
தினம் கண்களுக்குள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன
கனவுகளாய் அல்ல
கண்ணீராக. . 

*********************************

உன்னில் நான் 
காதலாய் இருக்கிறேன். . .
என்னில் நீ 
கவிதையாய் இருக்கிறாய். . .

************************************

பல நேரங்களில்  நாம் பேசுவதில்லை. . 
காதல் மட்டுமே பேசுகிறது. . .

*************************************

பேசாத வார்த்தைகளைக் கூட
கவிதைகளாக்கி விடுகிறாய். .  .
'என்னதான் செய்கிறாய்?' என்றால்
அப்பாவியாய் சொல்கிறாய் 
காதலைத் தவிர 
நான் ஒன்றும் செய்யவில்லை என. . 


***************************************

Saturday, February 5, 2011

To the one who has never loved me!

Somewhere somedays before i read a line. . . I think it was over some "miss you" card.From then the line keeps on
lingering around my thoughts.And that line is
"It's difficult to carry on without you. . . "
Is it not as simple as that. . .  actually its not the line that's special.But its the thought about someone which made
it special.
when one realise its difficult to carry on without someone,I think it must lead to a begining.May be,begining of a love
or new life or a hope or whatsoever.
But with me its different.When I realised "It's difficult to carry on without you. . " , I really decided to carry on
without you.And the reason is. .well, I don wanna quote any reason bcuz reasons are always boring.what matters
is what is actually happening.only what we face is substantial.Reasons and other logics simply vanish with time.
Now, coming back to my love or more correctly the lost love- still struggling for the right vocabulary as love cud never be
lost bcuz its not a possession.Its an obsession.
It took me several nights,several whys, several why nots to decode that the thing disturbing my heart is "love".
I loved feeling that way."when your heart is laden with love,the world u c becomes beautiful.And there ll be flying colors and
tunes within your head".
I filled my diary with many such stupid lines and poems.I was enjoying this stupidity.
I was enjoying this till "the rational me" gained upper hand.one reality check and I found my love bare,bare of anything
that makes sense.I cud put it in words simply.But the moment I exactly felt it bare, I was broken.Again am falling short of vocabulary
"broken" does not completely explain how it felt like.
I decided to give up.I was through this process of giving up for over some time.I was chewing the pill I had taken.It was
equally hard to spit or swallow.It was not less painful to chew either.I was sick of all these.
Finally,one night I was able to convince myself completely to give it up.yup. .I let it go.
But from the next day to till this second,am feeling extremely light.To put it right,feel as if am carrying a hollow
empty head everywhere.Nothing excites me,upsets me,interests me.I don't know if am unaffected by anything or too much
affected by this 'let it go' thing.
And this line on the "miss you" card reminded me of something which i shud not be reminded about forever.A string of the guitar inside
my head was pulled.Now,I realise
"It's difficult to carry on without you. . .
but its far more difficult to carry on with a love that is bare of any . . . "